L&M Comercial & “Ristoris, La filosofia del food”

  Në ambientet e Bar restorant “Taverana e Detit”, në qytetin e Durrësit, L&M Comercial zhvilloi seminarin tre ditor me temë: “Ristoris La filosofia del food“, me pjesëmarrës bashkëpunëtorët dhe të ftuar të tjerë, ku chef Michele Tomadin dhe përfaqësuesi i kompanisë Ristoris Stefano Zambianchi zhvilluan disa orë intensive mësimore, me fokus avantazhet e përdorimit të produktve Ristoris dhe prezantimin e specialiteteve…

Lexo më shumë